យើងបានត្រលប់មកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាក CNY

ជូនចំពោះអតិថិជនទាំងអស់

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

យើងបានត្រលប់មកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សំរាក CNY! ប្រសិនបើអ្នកមានសំណូមពរសូមទាក់ទងមកពួកយើង។

សៀងហៃហ្គូកៃឧស្សាហកម្មខូអិលធីឌី

about-gaokai-bg


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកុម្ភៈ -២០-២០២១